Category Archive: SAD SMS MARATHI

Manapasun Havi Aste Ekhadi Goshta

का कधी आयुष्य असं जगावं लागतं,
मनातलं दुःख ओठांवर हसु आणावं लागतं,
खूप मनापासून हवी असते एखादी गोष्ट,
पण हसत हसत तिला दूर जातांना पाहावं लागतं…

Ji Vyakti Manapasun Havi Aste

जी व्यक्ती आपल्याला
मनापासून हवी असते…
खरे तर…
तीच व्यक्ती,
आपल्या नशिबात नसते…!!

Man Jannare Khup Kami Astat

रडू तर येत होतं,
पण डोळ्यात ते दिसत नव्हते..
चेहरा कोरडा होता पण,
मन मात्र भिजलं होत..
कारण डोळे पाहणारे बरेच असतात,
पण मन जाणणारे खूप कमीच असतात…

Page 1 of 212