Category Archive: REAL FACT SMS MARATHI

Paisa Var Neta Yet Nahi

पैसा माणसाला वर नेऊ शकतो,
पण माणूस कधीही पैसा
वर घेऊन जाऊ शकत नाही…

1990 Chi Sasu Ani 2017 Chi Sasu

1990 Chi Sasu Ani 2017 Chi Sasu REAL FACT SMS MARATHI Image

1990 मध्ये,
सुना घाबरत होत्या की सासू कशी भेटणार..
.
.
.
2017 मध्ये,
सासू घाबरते की सून कशी भेटणार…

Pramukh Pahune Mhanun Nete Nako

पुर आला Army बोलवा..
भुकंप आला Army बोलवा..
अतिरेकी आला Army बोलवा..
पोरगा बोर मधे पडला Army बोलवा..
मग 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी च्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहूणे म्हणून नेते कशाला बोलवता…???
Army च बोलवा की…!
पटलं तरच शेयर करा

Page 1 of 20123...1020...Last »