Category Archive: RAIN SMS MARATHI

Here you will find Latest Rain SMS in Marathi Language. We always update Marathi Rain Messages in this category so you will get Latest & New Rain SMS in Marathi. Send Monsson SMS in Marathi Text to your friends & share the joy of Rainy Days with them. Enjoy our Best Rain SMS Collection in Marathi & Share Rain SMS in Marathi Font with your Facebook Friends. Happy Monsoon!

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi RAIN SMS MARATHI Image

पावसाच्या थेंबासारखी,
तु ही घसरशील,
आणि,
माझ्या सोबत भिजण्यासाठी,
एकदातरी,
छत्री मुद्दाम घरी विसरशील…

Aathavto Mala To Pavsatla Kshan

Aathavto Mala To Pavsatla Kshan RAIN SMS MARATHI Image

अजूनही आठवतो मला,
आपला तो पावसातला क्षण,
एकाच छत्रीत जातांना,
वेड्यासारखे पाहत होते आपल्याकडे कित्येक जन…

Pahilya Pavsa Sarkha Asude Maitricha Olava

Pahilya Pavsa Sarkha Asude Maitricha Olava RAIN SMS MARATHI Image

थोडेसे अश्रू आणि खूप सारे हसू,
खूप सारी मस्ती आणि थोडासा रुसवा,
पण नको अंतर आणि नको कधी दुरावा,
पहिल्या पावसा सारखा असु दे आपल्या मैत्रीचा ओलावा…

Page 1 of 3123