Category: NAVRA-BAYKO SMS

Bichara Navra

दुपारी बायको बदाम खात होती..
मी म्हणालो मलाही टेस्ट करू दे,
तिने एकच बदाम दिला..
मी :- बस एकच?
बायको :- हो…, बाकी सगळ्यांची टेस्ट पण अशीच आहे…

Tumhi Mala Sodnar Nahi Na

बायको :- तुम्ही मला सोडणार नाही ना?
नवरा :- नाही गं..
बायको :- मी जाड झाले तरी?
नवरा :- नाही सोडणार..
बायको :- मी वेडी झाले तरी?
नवरा :- सोडलंय का अजून?

Navra Bayko Swarga Joke

बायको – काय हो स्वर्गात म्हणे नवरा-बायकोला,
एकत्र राहू देत नाहीत, खरे आहे का हे?
नवरा – हे खरे आहे..
बायको – पण का हो असे?
नवरा – अगं त्यामुळेच तर त्याला स्वर्ग म्हणतात…