Category: MISS U SMS MARATHI

Jeev Lavlelya Mansala Sodtana

जीव लावलेल्या माणसाला
स्वतःपासून तोडतांना काय त्रास होतो हे फक्त,
त्यालाच कळू शकते,
ज्याने मनापासून खरे प्रेम केलेले असते…

Tu Majhya Pasun Dur Aahes

Tu Majhya Pasun Dur Aahes MISS U SMS MARATHI Image

तू माझ्यापासून दूर आहेस,
हृदयापासून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
डोळ्यांपासून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
स्वप्नांतून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
माझ्या आठवणींपासून नाही…

Vaat Tujhi Pahayachi Kiti

वाट तुझी पाहायची किती,
कधी तुला कळणार?
आयुष्य असे जगून,
मी एकटाच किती झुरणार…?