Category Archive: MISS U SMS MARATHI

Tu Majhya Pasun Dur Aahes

तू माझ्यापासून दूर आहेस,
हृदयापासून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
डोळ्यापासून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
स्वप्नातुन नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
माझ्या आठवणीपासून नाही…

Vaat Tujhi Pahayachi Kiti

वाट तुझी पाहायची किती,
कधी तुला कळणार?
आयुष्य असे जगून,
मी एकटाच किती झुरणार…?

Sobat Nahis Pan

दुरावा आहे पण,
मन तर एकच आहे ना..
प्रत्यक्षात सोबत नाहीस,
पण हृदयात तर तूच आहेस ना…

Page 1 of 3123