Category: HATE SMS MARATHI

Jar Koni Aaplyala Value Det Nasel

एखादी व्यक्ती जर,
आपल्याला Value देत नसेल,
तर त्याच्या Life मध्ये,
जास्त Interest घेऊ नये…

Jevha Reply Dyayla Mi Nasel

एक दिवस असा येईल,
Massage करायला,
तु असेल पण,
Reply द्यायला,
मी नसेल…

Majhya Bolnyacha Raag Yeto Na

“तुला”
माझ्या बोलण्याचा,
राग येतो ना..
मग एक गोष्ट लक्षात ठेव,
माझं हे शांत बसणं,
तुला एक दिवस नक्कीच रडवेल…