Category Archive: LOVE GRAFFITI MARATHI

Love Marriage Karnyasathi

‘Love Marriage’
करण्यासाठी मला
अनेक गोष्टी
‘मॅनेज’
कराव्या लागल्या…!

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy

समोरचा आपल्याकडे
सतत पाहतोय
हे,
त्याच्याकडे सतत
पाहिल्याशिवाय कळत नाही…

Jhadavar Prem Kara

झाडावर
प्रेम करा…
झाडाखाली
नको…

Page 1 of 212