Category: FUNNY GRAFFITI MARATHI

Mala Ego Sodaychay

मला इगो सोडायचाय…
पण,
त्यातही इगो आड येतो…

Aapan Phakt Chalat Rahayache

आपण फक्त चालत राहायचं…
आशा,
श्रद्धा,
कल्पनाच,
रचना,
प्रगती,
कीर्ती,
आपोआपच मागे येतील…!

Budnaryala Var Kadhtana

बुडणाऱ्याला वर काढताना,
मधेच सोडून द्यावं…
जगण्या आणि मरण्यातील,
अंतर कळण्यासाठी…