Category: FUNNY SMS MARATHI

Navryane Kitihi Paise Kharch Kele Tari

Navryane Kitihi Paise Kharch Kele Tari FUNNY SMS MARATHI Image

नवऱ्याने शॉपिंग ला वाट्टेल तेवढे
पैसे खर्च केले तरी,
बायको शेवटी ‘Thank You’
दुकानदारालाच म्हणणार…!!

Sasarwadit Punha Javach Lagte

Sasarwadit Punha Javach Lagte FUNNY SMS MARATHI Image

असं म्हणतात की जिथं एकदा,
विश्वासघात होतो तिथं पुन्हा जाऊ नये,
पण काय करणार,
सासरवाडीत पुन्हा जावंच लागतं…

Baykana Khush Thevne Mushkil Aahe

Baykana Khush Thevne Mushkil Aahe FUNNY SMS MARATHI Image

बायकांना खुश ठेवणे खूप मुश्किल आहे,
पुरुषांचे काय
बायका दिसल्या कि, खुश होतात…!!