Category Archive: FRIENDSHIP SMS MARATHI

Here you will find Latest Friendship SMS in Marathi Language. We always update Marathi Friendship Messages in this category so you will get Latest & New Friendship SMS in Marathi. Send Maitri SMS in Marathi Text to your friends & impress them. Enjoy our Best Maitri SMS Collection in Marathi & Share Friendship SMS in Marathi Font with your Facebook Friends. Happy Friendship Day

Ayushyat Ase Lok Joda Ki

आयुष्यात असे लोक जोडा की,
जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली
आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील,
कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही
आणि सावली कधी साथ सोडत नाही…

Maitri Ashi Asavi Jase Haat Aani Dole

मैत्री अशी असावी जसे हात आणि डोळे,
कारण हाताला लागले तर डोळ्यात पाणी येते,
आणि डोळ्यात पाणी आले तर ते पुसायला हातच पुढे येतात…

Prem Aso Va Maitri

प्रेम असो वा मैत्री,
जर हृदयापासून केली तर,
त्याच्याशिवाय आपण एक मिनीट पण राहु शकत नाही…

Page 1 of 7123...Last »

Get Upto 10% Discount on Mobile Recharge. Click Here to Know Latest Recharge Offers.

¤