Category: PREM CHAROLI MARATHI

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis PREM CHAROLI MARATHI Image

तू समोर असतेस,
तेव्हा बोलू देत नाहीस..
तू समोर नसतेस,
तेव्हा झोपू देत नाहीस…

Tujhi Aathvan Marathi Charoli

Tujhi Aathvan Marathi Charoli PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझी आठवण येण्यासाठी
काळ वेळ लागत नाही..
तीही माझ्या सारखीच आहे,
तिलाही तुझ्या शिवाय
राहवत नाही…

Tujha Chehra Roj Najres Padava

Tujha Chehra Roj Najres Padava PREM CHAROLI MARATHI Image

एक मनी आस,
एक मनी विसावा,
तुझा चंद्रमुखी चेहरा,
रोजच नजरेस पडावा,
नाहीतर तो,
दिवसच नसावा…