Category: CHAROLI SMS MARATHI

Aaplya Maitrimadhe Ek Gosht Khas Aahe

एकमेकांना भेटण्याची
दोघांनाही आस आहे..
आपल्या मैत्रीमध्ये हीच एक
गोष्ट फक्त खास आहे…!

Tu Majhi Na Jhalyamule

Tu Majhi Na Jhalyamule FUNNY CHAROLI MARATHI Image

तू माझी न झाल्यामुळे,
तुझ्यावर मी चिडलो होतो..
आहेर न देताच,
मी तुझ्या लग्नात जेवलो होतो…

Premache Tin Shabd

Premache Tin Shabd FUNNY CHAROLI MARATHI Image

प्रिये तू मला हवी आहेस..
माझ्या सोबत..
एखादया छानश्या हॉटेलमध्ये..
ऐकायचे आहेत ते
प्रेमाचे तीन शब्द…


फक्त तुझ्या तोंडून..


मी बिल भरते…!