Category Archive: FUNNY CHAROLI MARATHI

Tu Kiti Hastes

सकाळी हसतेस…
दुपारी हसतेस…
संध्याकाळी हसतेस…
रात्री हसतेस…
घरात हसतेस…
रस्त्यात हसतेस…
येतांना बघून हसतेस…
जातांना बघून हसतेस…
तुला काय वाटते…
…………………
तू काय एकटीच दात घासतेस!

Naate-Gote Bharpur Asave Pan

“नाते-गोते”
भरपुर असायला पाहीजे…
पण नात्याला,
“गोत्यात आणणारे”
एकही नाते असायला नको!

Majhyakade Pahun Ti Thodi Hasli

स्टॅन्डवरच्या गर्दीत मला ती दिसली,
माझ्याकडे पाहून ती थोडी हसली,
हसल्यावर मी म्हटलं पोरगी फसली,
मी तिच्या जवळ जाताच कसली,
अहो कानाखाली चप्पल माझ्या बसली…
पुन्हा दुसरी मुलगी हसली,
मी मात्र आता घरची वाट धरली…

Page 1 of 212