Category Archive: AATHVAN SMS MARATHI

Tujhya Aathvanit Jagnyacha Chhand

तुझ्यासाठी जागलेल्या रात्रीचा,
हिशोब कधीच मांडणार नाही..
तू येशील किंवा नाही,
हट्ट कधी धरणार नाही..
जर नाहीच आलीस तू कधी,
तुझ्या आठवणीत जगण्याचा,
छंद मात्र मुळीच मी सोडणार नाही…

Bayko Aathvan SMS

तुझी आठवणच फक्त उरली आहे,
त्या आठवणीतही तू माझीच आहेस,
आजही वाट पाहतो तू परत येण्याची,
कारण,
त्या घराची राणी फक्त तूच आहेस…

Aathvato To Akherchya Bheticha Kshan

तुझी आठवण माझ्या मनीची साठवण,
विचलित होते मन जेव्हा,
आठवतो तो अखेरच्या भेटीचा क्षण..
नसे कोणी संगती सोबती.. उडून गेले सारे पक्षीगण..
घरटे माझे सुनेच.. अन सोबतीला फक्त आठवण…!!

Page 1 of 3123