Category: MARATHI SMS

Get Latest SMS in Marathi Language. We always update Marathi Messages in this category so you will get Latest & New SMS in Marathi. Send SMS in Marathi Text to your friends & impress them. Enjoy our Best SMS Collection in Marathi & Share SMS in Marathi Font with your Facebook Friends.

Holi Marathi SMS

Holi Marathi SMS Image

रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,
रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,
रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा,
रंग नव्या उत्सवाचा साजरा करू होळी संगे…
होळीच्या आणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Share Dost App

Raag Mhanje Kaay

Raag Mhanje Kaay REAL FACT SMS MARATHI Image

कोणीतरी मला विचारलं राग म्हणजे काय?
मी हसत उत्तर दिलं.
राग म्हणजे
दुसऱ्याची चूक असतांना,
स्वतःला त्रास करून घेणे…

Share Dost App

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola

Dusryachya Bahinibaddal Tevdhech Bola REAL FACT SMS MARATHI Image

दुसऱ्याच्या बहिणीबद्दल तेवढेच बोला,
जेवढे स्वतःच्या बहिणीबद्दल ऐकू शकाल…

Share Dost App