Lokanna Dokyavar Ghevu Naka

लोकांना डोक्यावर घेऊ नका,
मान लचकेल…!