«

»

Kunachyahi Dukhacha Anadar Karu Naye

कुणाच्याही दुःखाचा
अनादर करू नये..
प्रत्येकजण आपापल्या
संकटांशी झगडत असतो..
काहींना आपल्या वेदना लपवता येतात,
काहींना नाही…

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js